Vergoeding

Happy Body is aangesloten bij de VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een door de overheid erkende geschillencommissie volgens de WKKGZ. Meer uitleg over de klachtenregeling vind u op: www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/  

Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk, mits u aanvullend verzekerd bent en de behandeling wordt uitgevoerd door een therapeut die lid is van een erkende beroepsvereniging. Graag verwijs ik u naar de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Twijfelt u of u wel voor een vergoeding in aanmerking komt, belt u dan met uw verzekeraar.

Voetreflextherapie valt onder de aanvullende verzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Vergoeding van de behandeling is dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de door u afgenomen verzekering / aanvullende modules. In onderstaand document vindt u de nodige zaken terug.

Hier vindt u een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar.

RBCZ